Country toggle

Wine Type toggle

Price

 

Grape Variety toggle

Ratings toggle

  • 961 >90
  • 315 >95
Show all wine

Schiopetto

Collio Pinot Grigio DOC 2017

฿1,565

JS96

ไวน์เเมนไม่ได้ทำการขายไวน์ใดๆทั้งสิ้นเเละเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างเดียว รูปภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์ ถูกสมมุติขึ้นมาและไม่ได้บ่งบอกถึงประเภทและสรรพคุณของเครื่องดื่มใดๆทั้งสิ้น ราคาทั้งหมดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลผู้อ่านในเชิงความรู้และไม่ได้เป็นการเสนอการขาย

Schiopetto

Collio Pinot Grigio DOC 2017

75CL

Pale straw. Rich, ripe aromas of yellow fruit and flowers, complicated by savory herbs and spices. A tactile, delicately spicy Pinot Grigio. The 15% alcohol speaks of the warm Capriva subzone in the Collio denomination.

JS96

REGION :

Friuli , Italy

GRAPE :Pinot Grigio

Bold

Bold

Sweetness

sweet

Tannin

tannin

Acidity

acidity

฿1,565

Regular Price : ฿1,565

Discount : ฿1,565

ไวน์เเมนไม่ได้ทำการขายไวน์ใดๆทั้งสิ้นเเละเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างเดียว รูปภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์ ถูกสมมุติขึ้นมาและไม่ได้บ่งบอกถึงประเภทและสรรพคุณของเครื่องดื่มใดๆทั้งสิ้น ราคาทั้งหมดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลผู้อ่านในเชิงความรู้และไม่ได้เป็นการเสนอการขาย

Additional information

Price

Wine Type

brand

Schiopetto