fbpx

งดบริการให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อ่านนโยบายการขาย คลิก

ติดต่อเราเพื่อสอบถาม

แอด LINE สั่งเลย

*สำหรับแค่ลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น

Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Wineman Asia Ltd (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บริษัท หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินการ wineman.asia (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บมาจากคุณหรือที่คุณมอบให้กับเรานั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับเรา ทั้งนี้ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่คุณด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนแอพฯ และวิธีการอื่นใดก็ตามที่คุณสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับเราผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่าบริการต่าง ๆ

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวิธีที่เราจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

เว้นแต่จะมีกฏหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้หรือที่คุณได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ สามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายก็ตาม ขอให้ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากคุณได้ใช้เว็บไซต์ แอพฯ หรือบริการต่าง ๆ ของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกเรียกดูเว็บไซต์ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือแอพฯ ของเรา หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือในกรณีที่คุณได้ทำการติดต่อเราโดยตรง

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากคุณและที่เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณและการโต้ตอบของคุณกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนนี้ระบุตัวคุณโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1.1 ข้อมูลที่คุณยินดีมอบให้แก่เรา เมื่อใช้บริการต่างๆ ของเรา คุณอาจถูกขอให้จัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิเช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณสนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

 • เมื่อคุณทำธุรกรรมกับเราผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์
 • เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับเราทางเว็บไซต์
 • เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานขายของเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ
 • เมื่อคุณสมัครรับบริการต่างๆ ที่เราให้บริการบนเว็บไซต์ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของเรา
 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆ ข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของเราจะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของเรา

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ เราและคู่ค้าของเราใช้เทคโนโลยีต่างๆในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานบริการของเรา รวมทั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อระบุบราวเซอร์ของคุณได้โดยไม่ซ้ำกัน เมื่อคุณใช้บริการเราและคู่ค้าของเรา เราอาจวางคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นของคุณ หรือใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้

เราและคู่ค้าของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของคุณในบริการต่างๆ กับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณในโปรไฟล์บัญชีของคุณหรือการติดต่อก่อนหน้าของคุณในบริการของเรา เช่น จัดเก็บค่ากำหนดของคุณ การใช้คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการของเราให้กับคุณได้โดยการระบุข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ การติดตามกระแสต่างๆ การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้เป็นประจำ เช่น ฟีเจอร์หรือการค้นหาที่ต้องการ คุณสามารถปรับการตั้งค่าในบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบราวเซอร์ของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ การแสดงผลอิสระของบริการต่างๆ ก็อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

หน้าเว็บไซต์บางหน้าของเราอาจมีพิกเซลซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมหน้าเว็บดังกล่าวเพื่อติดตามกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาและในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประมวลการโต้ตอบของผู้ใช้งานกับอีเมลที่เราส่ง เพื่อระบุคุกกี้บางอย่างในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เข้าถึงหน้าเว็บนั้น หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงกับบราวเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้พิกเซลกับบริการบางอย่างที่คุณดูรายชื่อบางรายการเพื่อให้เราสามารถติดตามได้ว่ารายชื่อมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ โดยในขณะที่เสนอคำแนะนำผ่านพิกเซลและคุกกี้เหล่านี้ เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรารวมถึงประเภทของบราวเซอร์ที่คุณใช้ เวลาในการเข้าถึง หน้าเว็บที่ดู ที่อยู่ IP ของคุณและหน้าเว็บที่คุณได้เข้าชมก่อนที่จะไปยังบริการต่างๆ ของเรา

อีกทั้งเรายังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราด้วย อาทิเช่น รูปแบบฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งพฤติกรรมการท่องเว็บด้วย

เราสามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพฯ โดยบุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึง (ก) คู่ค้าทางธุรกิจซึ่งรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอพฯ และ (ข) เครือข่ายโฆษณาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาที่พวกเขาวางไว้บนเว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะความสนใจหรือความพึงพอใจของคุณและเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ แอพฯ และผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะกับความสนใจของคุณ

บุคคลที่สามส่วนใหญ่ที่เราอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์และแอพฯ ได้นั้นเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งได้มีการระบุข้อความ(ตำแหน่ง)ไว้เพื่อให้สมาชิกของบริษัทสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลได้ หากคุณต้องการยกเลิกโปรดไปที่ลิงค์: http://www.networkadvertising.org/choices/ และทำตามคำแนะนำที่ระบุในหน้าดังกล่าว หรือสามารถยกเลิกผ่านทางลิงค์ http://www.aboutads.info/choices/ สุดท้าย คุณก็จะสามารถจัดการกับประเภทของคุกกี้ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณรวมถึงการบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหากคุณต้องการได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณนั้น โปรดดูที่ส่วนความช่วยเหลือของบราวเซอร์ที่คุณใช้งานอยู่

1.3 ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือของคุณเกี่ยวกับคุกกี้และการแบ่งปันข้อมูลบางอย่าง เช่น รูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือภาษาที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณใช้ โดยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง

1.4 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่จะได้รับอนุญาตจากคุณให้เก็บข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเราจะใช้เพื่อให้ข้อมูลและโฆษณาแก่คุณ หากต้องการปิดการใช้งานดังกล่าวนี้ คุณก็สามารถปิดการใช้งานบริการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้

1.5 การจัดการอีเมล คุณอาจได้รับอีเมลจาก Wineman ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดำเนินการผ่านบริการคุณลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ หากคุณมีบัญชีกับ Wineman อยู่ คุณก็จะสามารถแก้ไขค่ากำหนดของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่เราส่งให้คุณ โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่เราก็อาจต้องการส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการจัดการที่สำคัญ

 1. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การบริหารเว็บไซต์
 • ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และแอพฯ ให้เป็นส่วนตัว
 • ทำให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอเป็นการเฉพาะได้
 • ตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ได้
 • ตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราให้บริการ
 • ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานและการบริหารงาน และให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอพฯ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนั้น โปรดดูที่ข้อ 7 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.2 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง การยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการสื่อสารการตลาดจะกระทำโดยผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในเอกสาร โดยคุณสามารถบอกเลิกความยินยอมได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา 

 1. ความปลอดภัย

3.1 เราจะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.2 เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบที่ต้องเข้าผ่านรหัส

3.3 คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอพฯได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง

3.4 สำหรับรหัสผ่านที่เราให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอพฯ นั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ เราจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ log-in เข้าสู่เว็บไซต์ แล้วแต่กรณี

3.5 เราขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของเราเสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของเราซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่นผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้
 • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเรา ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์ และอื่นๆ
 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่เราเข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา
 1. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

5.1 เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและอาจต้องทำการจัดเก็บ ประมวลผลหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวไปยังประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายส่วนบุคคล

5.2 เราจะปฏิบัติติตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

6.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพฯ แล้วแต่กรณี

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

7.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพฯ แล้วแต่กรณี

 1. การติดต่อเรา

8.1 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ contact@woocommerce-490779-1614310.cloudwaysapps.com

preloader